Szkolenie BHP dla pracodawców – co warto wiedzieć?

Szkolenia BHP dla pracodawców są związane z pełnionymi przez nich funkcjami i mogą przyjmować dwojaką formę. Konieczne jest ich ponawianie co pewien okres, a bez nich – nie można zatrudniać pracowników. Co warto wiedzieć na temat szkoleń BHP dla pracodawców?

Kim jest pracodawca?

Przede wszystkim – warto ustalić, kto musi odbyć szkolenie bhp dla pracodawców. Będzie to każda osoba, która zatrudnia inne, podległe jej podmioty. Nie ma znaczenia, czy jest osobą fizyczną, prawną czy nieposiadającą osobowości prawnej – liczy się, że planuje występować (lub występuje – w przypadku szkolenia BHP dla pracodawców powtórnego) w roli podmiotu zatrudniającego innych.

Uwaga: spod tego obowiązku wyłączone są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Nie da się bowiem jednocześnie być pracodawcą i pracownikiem. Należy pamiętać o konieczności ponawiania szkoleń co 5 lat i koniecznie wykonać je przed zatrudnieniem pierwszego pracownika. Szkolenie BHP dla kierowników wykonywane jest na zbliżonych zasadach.

Szkolenie BHP dla pracodawców – dlaczego jest ważne?

Pomijając aspekt obowiązkowości jego wykonania, szkolenia BHP mają również bardzo praktyczny aspekt. Te najbardziej podstawowe, które musi wykonać każdy pracodawca, pozwalają na zapewnienie prawidłowego i zgodnego z prawem wykonywania obowiązków przez wszystkie podmioty. To oznacza nie tylko stanie na straży respektowania praw pracowników, ale również – ich obowiązków.

Szkolenie BHP dla kierowników zapewnia wiedzę z zakresu prawa pracy niezbędną do kierowania poczynaniami innych osób. Dotyczy ona między innymi uprawnień kobiet ciężarnych, a także urlopów (również okolicznościowych), obowiązków pracownika i wielu innych kwestii, tak ważnych z punktu widzenia każdej ze stron stosunku pracy.

Czego dotyczą szkolenia?

Jak wyżej wskazano, mogą one być związane z aż dwoma zakresami tematycznymi. Pierwszy z nich to tematyka związana czysto z prawami i obowiązkami pracowników. To szkolenie musi bezwzględnie przejść każdy pracodawca raz na 5 lat.

Drugi z rodzajów jest powiązany z powierzonymi obowiązkami w zakresie nadzoru BHP – i zadania te nie muszą być wykonywane bezpośrednio przez pracodawcę. Związane są między innymi z kwestiami wypadków przy pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.