BHP

Zastanawiasz się nad tym, czy potrzebne są kompresy niejałowe? Można przypuszczać, że wiele osób nie ma pojęcia o tym, kiedy takich kompresów należy używać. Niemniej jednak sprawa jest stosunkowo prosta. Krótko mówiąc, możemy wyróżnić kompresy niejałowe i jałowe.

Czytaj dalej

Szkolenia BHP przez Internet. Nie każdy wie, że taka opcja jest jak najbardziej realna. Powinien tą wiedzę posiąść każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników, bowiem jak wiadomo, przed przyjęciem pracownika do pracy szkolenie BHP jest obowiązkowe. Pracownik musi je przejść, co potwierdza swoim podpisem na odpowiednim dokumencie. Taki podpis to dowód odbycia szkolenia. Pozornie mało znaczący. […]

Czytaj dalej

Szkolenia BHP dla pracodawców są związane z pełnionymi przez nich funkcjami i mogą przyjmować dwojaką formę. Konieczne jest ich ponawianie co pewien okres, a bez nich – nie można zatrudniać pracowników. Co warto wiedzieć na temat szkoleń BHP dla pracodawców?

Czytaj dalej