Automatyczne szlabany parkingowe

Automatyczne szlabany parkingowe to różnorodność silników, centrali sterujących i wyposażenia dodatkowego, które sprawiają, że urządzenia te stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie. Jakie funkcje, oprócz blokady, pełnić mogą szlabany parkingowe?

Dwie grupy szlabanów automatycznych

Pod kątem zasilania automatyczne szlabany dzielimy na dwie grupy: elektromechaniczne, w których ramię szlabanu unoszone jest w wyniku pracy silnika elektrycznego, zasilanego prądem 24 V bądź zmiennym prądem 230 V z przekładnią mechaniczną, oraz na szlabany hydrauliczne, w przypadku których ramię unosi się za przyczyną siłownika hydraulicznego, napędzanego przez pompę z olejem hydraulicznym.Kolejnym parametrem, jest intensywność pracy, do jakiej szlaban został zadysponowany, a mierzy się ją w tzw. cyklach. Szlabany niskobudżetowe są w stanie wykonać nawet 600 cykli w ciągu dnia, gdy w tym samym czasie najdroższe mogą podnieść się i opuścić nawet do 20 tys. razy. Przed zakupem i montażem szlabanu bierze się pod uwagę również rekomendowany przebieg bezawaryjny.

Centralna automatyka

Centralnym i najważniejszym podzespołem szlabanu automatycznego jest panel sterujący pracą urządzenia, który jest zamontowany na górze szlabanu. Miejsce montażu umożliwia łatwy dostęp w czasie programowania oraz serwisowania napędu i automatyki. Centrale sterujące w większości przypadków posiadają wbudowany radioodbiornik z przeznaczeniem do sterowania zdalnego przy pomocy pilota. Tego typu centra dowodzenia mogą być również wyposażone w wyjścia i gniazda, które pozwalają na zainstalowanie satelitarnych urządzeń, w tym kamery monitoringu czy domofonu. Szlabany parkingowe często są także sprzężone z urządzeniami kolejowymi takimi jak semafory, kolczatki, terminale wjazdowe i wyjazdowe, które umożliwiają odbiór biletu uprawniającego do wjazdu, a następnie opłacenie go przed opuszczeniem strefy parkingu.

Sterowanie szlabanem

Sygnał do otwarcia szlabanu możemy przesłać do centrali za pomocą wspomnianego wcześniej pilota lub przycisku umieszczonego np. w portierni czy w stróżówce. Można je także otwierać przy pomocy kodu dostępu lub karty magnetycznej. Mogą być również sprzężone z tzw. detektorem pętli indukcyjnej ukrytej w podjeździe, która wysyła sygnał, że samochód podjechał właśnie pod szlaban.

Więcej informacji znajdziesz na stronie szlabany parkingowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.