Przydomowe oczyszczanie ścieków – jak wygląda ten proces?

Ścieki standardowo definiowane są jako ogół substancji fizycznych, chemicznych i biologicznych obecnych w odpadach. Mogą one składać się z różnych potencjalnie niebezpiecznych składników, które powodują wiele zagrożeń dla ludzi i środowiska, poprzez zanieczyszczanie wód powierzchniowych i gruntowych. Aby tego uniknąć, stosuje się przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Oczyszczanie pierwotne

Głównym celem pierwotnego oczyszczania jest usuwanie składników, które da się łatwo oddzielić od ścieków dopływających. Na tym etapie wykorzystuje się także komorę ziarnistą do usuwania nadmiaru piasku, żwiru oraz drobnych kamieni osadzających się na dnie komory. Jakość odcieku uzyskanego pod koniec tego zabiegu nie jest zadowalająca, dlatego zawartość musi być poddana dalszym poziomom oczyszczania.

Bardzo dobrą opcją jest przepompowywanie ścieków. Mechanizm ten sprawdza się w trudnych warunkach i pozwalana na stosowanie elementów zautomatyzowanych. Przydomowa przepompownia ścieków jest dzięki temu łatwiejsza w obsłudze.

Oczyszczanie wtórne

Oczyszczanie wtórne obejmuje zarówno tlenową, jak i beztlenową obróbkę biologiczną, w której proces tlenowy jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem ograniczającym materiał organiczny. Ścieki z głównego zbiornika trafią do zbiornika napowietrzania, do którego doprowadzane jest powietrze do zwiększenia wzrostu mikroorganizmów takich jak bakterie, w celu rozbicia materii organicznej.

Napowietrzone ścieki wchodzą następnie do wtórnych klarownic, w których cięższe substancje stałe osiadają na dnie. Część szlamu zostanie skierowana do zbiornika napowietrzania, w celu dalszego przetworzenia. Pozostała mieszanina z pierwotnym szlamem przekazywana jest do procesu fermentacji osadu, a następnie usuwana lub ponownie wykorzystywana. Ten etap zapewnia usunięcie około 80-85% materii organicznej.

Końcowa obróbka ścieków

Ostatni poziom obróbki odpadów pozwala na uzyskanie najwyższej czystości ścieków. W zależności od parametrów stosuje się fizyczne, chemiczne lub biologiczne metody usuwania pozostałości zawieszonych oraz rozpuszczonych ciał stałych. Ten etap obejmuje proces dezynfekcji w celu usunięcia resztek drobnoustrojów ze ścieków, przed ich rozładowaniem lub ponownym użyciem.

Dezynfekcja standardowo odbywa się za pomocą środków dezynfekujących, takich jak chlor, ozon, światło UV. Znaczna część w ten sposób oczyszczonych ścieków nadaje się do odprowadzania do środowiska lub ponownego użycia. Ze względu na niewysoki koszt eksploatacji, przydomowa przepompownia ścieków to bardzo ekonomiczna inwestycja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.