Ocena jakości wody a zanieczyszczenie wód w Polsce

Od wielu lat słyszy się, że zasoby słodkiej wody znacznie się kurczą, a ponadto jej zanieczyszczenie stale wzrasta. W tych niekorzystnych zjawiskach nie bez znaczenia jest oddziaływanie przemysłu, ale i szeroko rozumianego społeczeństwa. Problem jest nie tylko globalny, ale i lokalny, dość powiedzieć, że zanieczyszczenia wód w Polsce zaczynają być problematyczne, a naturalne procesy jej samooczyszczania niewystarczające.

Przyczyny zanieczyszczenia wód w Polsce

Na zanieczyszczenie wód w naszym kraju ma wpływ wiele czynników, począwszy od wprowadzenia nadmiernych ilości substancji nieorganicznych i organicznych, poprzez ciepło, po substancje promieniotwórcze. Powstałe anomalia zaburzające prawidłową jakość wód mają bezpośredni wpływ na pojawienie się niekorzystnych zmian chemicznych, fizycznych i biologicznych i w większości są spowodowane działalnością człowieka. Niezależnie od głównego winowajcy zanieczyszczenie wód minimalizuje stany zasobów wód podziemnych i powierzchniowych.

Źródła zanieczyszczeń wody dzieli się na punktowe i obszarowe. Zanieczyszczenia punktowe są łatwe do zlokalizowania, pochodzą z jednego źródła np. z nieszczelnej rury; natomiast w przypadku zanieczyszczeń obszarowych zlokalizowanie źródła jest skomplikowane, a wielu przypadkach niemożliwe głównie dlatego, że wynikają one z rozległości obszaru np. spływ ulic, terenów rolniczych czy budowlanych.

Analiza wody i eliminowanie zanieczyszczeń wód w Polsce

Zanieczyszczenia wód to ciemniejsza strona medalu, po drugiej znajduje się szereg laboratoriów czuwających nad tym, by woda trafiająca do użytkowników spełniała odpowiednie kryteria użytkowe.

Oceny jakości wód dokonuje się w oparciu o wskaźniki zanieczyszczenia. Do trzech głównych kryteriów należą wskaźniki:

– fizykochemiczne tj. smak, zapach, temperatura, mętność, twardość, odczyn pH;
– chemiczne do których należą m.in. chlorki, siarczany, utlenialność wody, fosforany, związki żelaza i manganu;
– biologiczne pod kątem obecności bakterii pałeczki okrężnicy lub wskaźnika coli i inne.

W zależności od uzyskanych wyników badań woda jest klasyfikowana według trzystopniowej skali. Najczystsze wody nadające się bezpośrednio do dostawy dla ludności ( I klasa czystości) są traktowane jako woda pitna i rekomendowana dla hodowli ryb słabo odpornych na zanieczyszczenia. Woda przeznaczona do celów rekreacyjnych i pojenia zwierząt zajmuje drugie miejsce i ma II klasę czystości. Natomiast zasoby wody o najniższym, klasyfikowanym stopniu czystości (III klasa czystości) przeznaczone są do celów przemysłowych i nawadniania pól. Wody, które nie spełniają wymagań, które przypisałyby je do którejś z powyższych kategorii należą do grupy pozaklasowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.