Jakie warunki muszą być spełnione aby wdrożyć system andon?

Duże przedsiębiorstwa produkcyjne są narażone na straty związane z defektem w wyprodukowanych przez nie towarach. Bardzo często jest to wynikiem braku możliwości natychmiastowego wstrzymania linii produkcyjnej w momencie, kiedy pracownik zauważy nieprawidłowości jakościowe. Jak się jednak okazuje istnieje sposób na zminimalizowanie powyższego zjawiska a jest nim system andon.

Kilka słów o systemie andon

System ten opiera się na działaniu tablic świetlnych, które sygnalizują wystąpienie nieprawidłowości i przyczyniają się do natychmiastowego zatrzymania linii produkcyjnej. Jest to niezwykle istotne, ponieważ nie pozwala na kontynuowanie produkcji np. z wybrakowanym elementem.

W sytuacji, kiedy pracownik danej linii produkcyjnej zauważy defekt, sygnalizuje ten fakt właśnie przy użyciu tablicy świetlnej, która w konsekwencji zatrzymuje proces właśnie w tej konkretnej linii. W tej sytuacji w zakresie obowiązków lidera jest jak najszybsze wyjaśnienie zaistniałego zdarzenia i jego ewentualne skorygowanie.

Jakie warunku muszą być spełnione, aby system andon został wdrożony?

Pierwszym z nich jest podanie wszystkich wytycznych, które są ważne w danym procesie produkcyjnym. Następnie zostaje wdrożona wersja próbna systemu. Zawieszona zostaje tablica świetlna, specjalista zajmuje się jej zaprogramowaniem, a następnie przez określony czas weryfikuje działanie systemu i na tej podstawie sporządza raporty,

Wyżej wspomniane raporty są przedstawiane zarządowi firmy, który po ich dokładnej weryfikacji podejmuje decyzję czy chce zainwestować środki w pełną wersję systemu. Jeżeli decyzja jest negatywna, wówczas demontuje się tablice i zaprzestaje czynności. Jeżeli jednak decyzja jest pozytywna, wówczas zwiększa się liczbę tablic na pozostałe sektory i programuje ponownie wraz z zadbaniem o dodatkowe aplikacje usprawniające jego pracę.

Czy trzeba dysponować dużymi nakładami finansowymi, aby móc zastosować system andon?

Otóż odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Ze względu na złożoność systemu oraz pracę jaką trzeba wykonać przy jego instalacji koszty te potrafią być naprawdę wysokie. Nie mniej jednak w sytuacji, kiedy w grę wchodzi produkcja na masową skalę jest to opłacalne rozwiązanie, które w konsekwencji może się dosyć szybko zwrócić.

Idąc tym tokiem rozumowania warto zauważyć, że system Andon sprawdza się jedynie w dużych przedsiębiorstwach. W małych nie ma sensu go montować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.