Od czego zależą koszty montażu instalacji fotowoltaicznej?

W ostatnich latach bardzo popularne stały się wszelkiego rodzaju instalacje fotowoltaiczne. Posiadają one szereg zalet. Przede wszystkim jest to rozwiązanie bardziej korzystne niż pobieranie prądu z sieci publicznej.

Zasada działania instalacji

Instalacje fotowoltaiczne to systemy urządzeń, które posiadają stosunkowo prostą zasadę działania. Promienie słoneczne padają na panele fotowoltaiczne, dzięki czemu wytwarzana zostaje energia elektryczna. Jest to jeden z rodzajów pozyskiwania alternatywnych źródeł energii. W panelach fotowoltaicznych wytwarzany jest prąd stały, który w późniejszym etapie przetwarzany jest na prąd zmienny. Natomiast prąd zmienny może zostać bezpośrednio wykorzystany w domowej instalacji elektrycznej. Jeśli powstaje nadwyżka energii elektrycznej to przekazywana jest ona bezpośrednio do sieci publicznej, z której można ją ponownie pobrać w ciągu roku.

Rodzaje instalacji

Instalacje fotowoltaiczne składają się przede wszystkim z takich elementów jak panele fotowoltaiczne, a także inwertery. Panele fotowoltaiczne montowane są zazwyczaj na dachach lub na gruncie, od południowej strony. Natomiast inwerter to urządzenie, które służy do przetwarzania prądu stałego w prąd zmienny. Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje instalacji. Mogą one działać zarówno w systemie on-grid, jak i systemie off-grid. Instalacja on-grid jest połączona z siecią energetyczną, dzięki czemu możliwe jest przekazywanie nadwyżek prądu do sieci publicznej. Natomiast instalacja off-grid nie jest połączona z siecią energetyczną, a wszelkie nadwyżki prądu magazynowane są w akumulatorach.

Koszty instalacji

Koszty instalacji fotowoltaicznej mogą być bardzo zróżnicowane, ponieważ zależne są one od wielu różnych czynników. Podstawowym czynnikiem jest przede wszystkim moc instalowanego systemu, czyli jego wielkość. Powinna ona być dobrana pod kątem zarówno rocznego, jak i dziennego zapotrzebowania na energię elektryczną, które jest wykazywane przez gospodarstwo domowe lub firmę. Wśród innych czynników, które są brane pod uwagę podczas szacowania kosztów zakładanej instalacji fotowoltaicznej można w szczególności wymienić rodzaj użytych materiałów, miejsce ich montażu, rodzaj pokrycia dachu, kompleksowość realizowanej usługi, a także sposób jej finansowania.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Hymon Energy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.