Nieruchomość z najemcą

Nieruchomości komercyjne z założenia nastawione są na generowanie zysku nie z tytułu prowadzenia działalności własnej inwestora w oparciu o pozyskaną powierzchnię użytkową lecz poprzez wynajmowanie pozyskanych nieruchomości podmiotom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej przez te podmioty.

Współfinansowanie i podział ryzyka inwestycji

Nieruchomości komercyjne mogą być finansowane z środków własnych inwestora lub pozyskiwanych w drodze kredytowania. Lub też mogą być współfinansowane w drodze crowdfundingu udziałowego nieruchomości przez grupę inwestorów. W ostatnim przypadku zwiększa się zdolność finansową tworzonego podmiotu, jednocześnie obniżając ryzyko niepowodzenia inwestycji.

Rodzaje nieruchomości komercyjnych

Nieruchomości komercyjne można podzielić na lokale usługowe i użytkowe wraz z najemcą, pomieszczenia biurowe, wielkopowierzchniowe budynki użytkowane na przykład w systemie condo, hale produkcyjne i magazynowe czy działki inwestycyjne.

Nieruchomości komercyjne z najemcą

Zakup nieruchomości komercyjnej z najemcą musi być zawsze poprzedzony odpowiednim rozeznaniem rynku i analizą opłacalności inwestycji. Opłacalność zależy bowiem od kilku czynników, w tym wypłacalności najemcy czy okresu na jaki zawarty jest najem, a także możliwych form zerwania lub rozwiązania umowy najmu. Poza wspomnianymi czynnikami mającymi wpływ na generowanie zysków z nieruchomości komercyjnej pozyskanej wraz z najemcą przeznaczoną na prowadzenie przez niego działalności gospodarczej ma również wpływ stan techniczny nieruchomości czy jej lokalizacja.

Nieruchomości komercyjne z najemcą na prowadzenie usług

Dość powszechnym widokiem na większości nowo powstających osiedli są budynki częściowo mieszkalne, a częściowo przeznaczone na działalność usługową lub użytkową. Inwestując w tego typu nieruchomości komercyjne z najemcą należy brać pod uwagę nie tylko obecność odpowiedniej infrastruktury zapewniającej dogodne prowadzenie działalności usługowej, jak na przykład liczbę dostępnych miejsc postojowych, w tym przynależność miejsc postojowych do poszczególnych lokali użytkowych czy możliwość ich wykupu. Ponadto należy zwrócić uwagę na dostęp do nieruchomości, w tym obecność szlabanów czy płotów grodzących daną nieruchomość. Od tego bowiem zależy liczba potencjalnych klientów lokalu usługowego oraz możliwość generowania zysku inwestora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.