3 sposoby na optymalizację zużycia energii w zakładach produkcyjnych

Firmy, które są zainteresowane zwiększeniem swojej wydajności energetycznej i ograniczeniem wysokości rachunków np. za wodę powinny zastanowić się nad zastosowaniem informacji z faktur za media, zużycie wody itp. Są to na pozór małe kroki, ale ich realizacja znacząco zbliża użytkowników do zmniejszenia kosztów wydatków na rachunki.

Zmniejszenie kosztów energii w zakładach produkcyjnych

Zagadnienie to wiąże się z faktem, że koszt energii wynosi na ogół ok. 30% całego budżetu przedsiębiorstwa. To znacząca ilość, kiedy uświadomimy sobie, że jedna trzecia pieniędzy zostaje przeznaczona na opłacenie faktur. Nie może zatem dziwić, że tak modne staje się bycie ekologicznym i szukanie rozwiązań na oszczędniejsze gospodarowanie energią.

Optymalizacja zużycia energii

Zmniejszenie kosztów energii w przypadku przedsiębiorstw wiąże się z realizacją zadań, które przynoszą znaczne oszczędności. Jest ich wiele, a pojedyncze z nich nie dają odczuwalnych od razu efektów mniejszych wydatków na faktury. Jednak, w perspektywie czasu i zakładając, że optymalizacja kosztów zużycia energii jest konsekwentna, odczuwa się zmniejszenie kwot na niekonieczne inwestycje.

Optymalizacja zużycia energii – przykłady rozwiązań, które mają zastosowanie w przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjnym
Optymalizacja kosztów zużycia energii może odbywać się na różne sposoby. Oto trzy z nich:
– wykorzystanie informacji z faktur za rachunki
– ocena sposobów zmniejszenia wody
– optymalizacja oświetlenia
Wykorzystanie informacji z faktur za rachunki to pierwsza z metod. Pozwala zrozumieć w jaki sposób następuje zużycie wody, co najlepiej zrobić oceniając stan za np. cały zeszły rok. Możliwe jest dostrzeżenie pewnych, powtarzających się trendów, a tym samym wyciągnięcie wniosków do co ograniczenia wydatków związanych z tym. Oceniając wykorzystanie wody należy też zadać sobie pytanie o okres eksploatacji zakładu w danych miesiącach i momenty szczególne, np. przestoje w pracy lub jej większą ilość.
Jeśli chodzi o zmniejszenie zużycia wody to w tym zakresie przedsiębiorstwa z branży spożywczej powinny wyeliminować nieszczelne rury i węże, co od razu daje efekty. Warto również sprawdzić zużycie wody na cele sanitarne, mycie i czyszczenie.
Optymalizacja oświetlenia i konieczność zmniejszenia kosztów energii to z kolei rozwiązanie, które pozwala np. zmieniać rodzaj oświetlenia, by rachunki były niższe, a oświetlenie dopasowane do warunków pracy (Np. LED-owe pasuje do umieszczenia w magazynach i halach produkcyjnych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.