Andon w przemyśle

Na czym polega system andon? Czym się wyróżnia? Jakie ma cechy charakterystyczne? Czy daje wiele korzyści firmie produkcyjnej?

Metoda technologiczna

andon jest metodą stosowaną przez System Produkcyjny Toyoty, opiera się na szczupłej produkcji. Polega na kontroli wizualnej procesu produkcji przy wykorzystaniu specjalnej tablicy. Tablicę zawiesza się nad linią produkcyjną – wykorzystuje ona sygnały świetlne oraz dźwięki, które kontrolują procesy i w razie jakichkolwiek problemów zatrzymują linię produkcyjną. Jeśli produkcja przebiega bez żadnych problemów, tablica ukazuje zielone światło. Gdy dojdzie do kłopotów – światło staje się żółte. Defekty jakościowe oraz awarie maszyn powodują natomiast szybkie zatrzymanie produkcji – wtedy światło zmienia się na czerwone. Nowoczesne metody uwzględniają także alarmy za pomocą hasła ostrzegawczego, efektu audiowizualnego, czy specjalnej grafiki.

Sygnalizator

„Andon” w tłumaczeniu z języka japońskiego znaczy „sygnalizator”. Jego celem jest wykrycie błędów podczas działań produkcyjnych, które znacznie odbiegają od standardu pracy. Ponadto, system wskazuje także miejsce, gdzie doszło do awarii i może wskazać opis problemu zaistniałego podczas produkcji.Taka technika pozwala na szybkie reagowanie w razie błędów, dzięki czemu materiały użyte w produkcji są wykorzystywane bardziej efektywnie. Dochodzi także do zmniejszenia kosztów związanych z utylizacją odpadów, jednak wzrastają koszty przestoju w związku z zatrzymaniem linii produkcyjnej. Te aspekty sprawiają, że często modyfikuje się produkcję, dzieląc linię montażową na dane segmenty – po zgłoszeniu błędu produkcja nie zostaje całkowicie przerwana. Linia nadal pracuje, aż do momentu przesunięcia wadliwego elementu na następne stanowisko. W tym czasie liderzy mogą rozwiązać występujący problem.

Ważnym czynnikiem w tej technologii jest wskazanie, że pracownik może identyfikować problem i szukać właściwego rozwiązania. Daje to szereg korzyści nie tylko dla pracownika, ale głównie da całej organizacji, w zakresie produkcyjnym i zarządzaniem produkcją. Dochodzi zazwyczaj do większej motywacji i zaangażowania operatorów pracujących na danej linii produkcyjnej i większej świadomości jakościowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.