Oświetlenie awaryjne – czym jest i jak działa?

W budynkach użyteczności publicznej konieczne jest zainstalowanie oświetlenia awaryjnego. Jest to instalacja, której zadaniem jest utrzymanie odpowiednich warunków do ewakuacji, a także – jeśli to konieczne – do podtrzymania stref podwyższonego ryzyka.

Jak działa system oświetlenia awaryjnego?

Prawo dokładnie określa, w jakich budynkach niezbędne jest Oświetlenie awaryjne. System ten jest połączony z zestawem akumulatorów. Ich zadaniem jest podtrzymanie napięcia w awaryjnej instalacji oświetleniowej przez jedną lub dwie godziny. System jest zaprojektowany tak, aby automatycznie przełączać się na zasilanie rezerwowe po zaniku napięcia.

Przepisy jasno określają, jakie warunki musi spełnić oświetlenie awaryjne, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim znajdującym się w środku osobom. Warunki te dotyczą najczęściej wymaganej intensywności światła. Celem jest stworzenie warunków, które zapewnią bezpieczną ewakuację w każdych warunkach.

Oświetlenie – rodzaje i zastosowanie

Oświetleniowe systemy awaryjne dzielą się na zapasowe i ewakuacyjne. Z kolei te drugie można podzielić na oświetlenie drogi ewakuacyjnej, przestrzeni otwartej i stref wysokiego ryzyka. Różnią się one zastosowaniem różnych źródeł światła.

Dla przykładu, oświetlenie stref wysokiego ryzyka musi charakteryzować się jasnością na poziomie co najmniej 10 procent tego, co „oferuje” standardowe oświetlenie. Jest to konieczne ze względu na konieczność zapewnienia możliwości kontynuacji niezbędnych zadań związanych z bezpieczeństwem znajdujących się tam osób.

Oświetlenie a systemy przeciwpożarowe

Instalowane w budynkach oświetlenie awaryjne ma ścisły związek z systemami przeciwpożarowymi. Co więcej, zwykle też wchodzi w ich skład. Dzięki niemu znajdujące się w środku osoby mogą się szybko i bezpiecznie ewakuować.

Reasumując, awaryjne systemy oświetleniowe to gwarancja bezpieczeństwa. Ich sposób zaprojektowania (i funkcjonowania) wynika z aktualnych warunków miejscowych i specyfikacji pomieszczeń, w których te systemy mają działać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.