Sprawdzanie stanu wód

Monitorowanie wód na terenie danego kraju pozwala na pełną diagnostykę jakości danych obszarów wodnych. Monitoring taki odbywa się poprzez różnego rodzaju systematyczne pomiary, badania, oceny i prognozy całego środowiska wodnego. Tego rodzaju badania są ściśle określone przez dane ustawy i objęte są w pełni przepisami prawa wodnego.

Przykład jednego z podsystemów

Monitoring wód to tylko jeden rodzaj podsystemów monitorowania i sprawdzania jakości wód. Jego głównym celem jest określenie stanu jakości wody w rzekach, jeziorach czy wodach przybrzeżnych oraz wodach gruntowych. Dzięki poznaniu dokładnej opinii można wprowadzić określony system działań, który pomoże w walce o dobrą jakość polskich wód. Każdy monitoring wód to określona podstawa do walki o ochronę środowiska. W przypadku gdy wszelkie normy zanieczyszczenia danych wód są jak najwyższe można od razu szybko działać by ratować cały dany ekosystem.Stały i cykliczny monitoring wód sprawdza się zarówno przy powstawaniu zanieczyszczeń prowadzonych do eutrofizacji, jak i również zanieczyszczeń pochodzących z sektora bytowo – komunalnego oraz z rolnictwa i z przemysłu.

Rodzaje monitoringów

Wyróżniamy cztery rodzaje monitoringów. Monitoring diagnostyczny, który daje dokładne informacje w celu dokładnego ustalenia stanu część wód, daje konkretną informację o stanie wód powierzchniowych. Ten rodzaj monitoringu pozwala także na określenie szkodliwych działań ludzkich na dane wody oraz daje możliwość zaprojektowania przyszłościowych systemów monitorowania.Monitoring operacyjny pozwala na obserwację przepływu wód oraz dokonanie oceny, zmian, które zaszły na danych wodach w danym okresie. Dzięki monitoringowi badawczemu można dokładnie wyjaśnić, dlaczego nie osiągnięto danych celów w terenie oraz określić wielkość wpływów przypadkowych zanieczyszczeń. Ten rodzaj monitoringu pozwala także na określenie przyczyn rozbieżności pomiędzy stanem ekologicznym danych wód a stanem, który jest aktualnie badany. Określone badania dają możliwość na zbadanie rodzaju zanieczyszczenia, na ich wielkość i informują jak można z nimi walczyć.

Monitoring obszarów chronionych

Czwartym rodzajem wodnego monitoringu jest monitoring terenów objętych nadzorem. Do takich terenów należą przykładowo miejsca ujść wody pitnej czy obszary wodne objęte programem natura 2000.Tego rodzaju monitoring pozwala na ustalenie stanu tych wód, na ustaleniu stopni, jakie wymogi wody na tych obszarach spełniają oraz oceny wpływów danych wód.Istnieje jeszcze monitoring wód podziemnych i w tym przypadku chodzi o sprawdzenie stanu wód pod względem chemicznym i ilościowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.